วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

พยาธินัยน์ตาสุนัข

3 กันยายน 2553 ออกบริการสุขภาพสัตว์ ม.6 บ้านยางปู่โต๊ะ ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบสุนัข 1 ตัว มีพยาธินัยน์ตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น