วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ทดสอบโรคขี้ขาว

12 พฤศจิกายน 2554 ปฏิบัติการตรวจทดสอบโรคขี้ขาวในพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ ในตำบลเมืองนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฟาร์มที่ปลอดจากโรคขี้ขาว ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่มีผลทำให้การฟักออกต่ำและอัตราการตายของลูกไก่แรกเกิดสูง

ทำลายแพะผลบวกโรคแท้งติดต่อ

ผลจากการทดสอบโรคแท้งติิดต่อในแพะ ม.1 ตำบลแม่นะ เพื่อขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างฟาร์มแพะให้ได้มาตรฐานที่ปลอดโรคแท้งติดต่อ พบผลบวก 4 ตัว ได้สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ถึงความสำคัญของโรคนี้และปัญหาสุขภาพแพะในฝูงในอนาคต ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เกษตรกรตัดสินใจทำลายแพะทั้ง 4 ตัว

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมฟาร์มไก่กระดูกดำ

20 , 25 กรกฎาคม 2554 คุณหมอ ศราวุธ เขียวศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากส่วนควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่กระดูกดำ ม.4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อ.เชียงดาว และสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรค พร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อ จำนวน 10,000 โด๊ส