วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ทำลายแพะผลบวกโรคแท้งติดต่อ

ผลจากการทดสอบโรคแท้งติิดต่อในแพะ ม.1 ตำบลแม่นะ เพื่อขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างฟาร์มแพะให้ได้มาตรฐานที่ปลอดโรคแท้งติดต่อ พบผลบวก 4 ตัว ได้สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ถึงความสำคัญของโรคนี้และปัญหาสุขภาพแพะในฝูงในอนาคต ก็เป็นส่วนหนึ่งให้เกษตรกรตัดสินใจทำลายแพะทั้ง 4 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น