วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ทดสอบโรคขี้ขาว

12 พฤศจิกายน 2554 ปฏิบัติการตรวจทดสอบโรคขี้ขาวในพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ ในตำบลเมืองนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฟาร์มที่ปลอดจากโรคขี้ขาว ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่มีผลทำให้การฟักออกต่ำและอัตราการตายของลูกไก่แรกเกิดสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น